Tevens is er een bestrating aangelegd en zijn er grasrollen gelegd.