Het bestaande veld wordt doodgespoten, omgefreesd en glad geharkt.
Daarna volgt de bemesting en het leggen van de zoden.
Ook verzorgen we bestratingswerk. Uitzetten, uitgraven (evenutueel met minigraver) zand aanvoer en afwerking vormen één geheel.
Na de aanleg van de bestrating is de tuin aangeplant. Hieronder het resultaat  in het 1e seizoen.
De 2e rij foto's betreffen een tuin die al meerdere seizoenen oud is.